عکس/ ۴ زن در شورای شهر بوشهر پیشنهاد از طریق پیامک

 

الهام بارگاهی، ندا عبدالله زاده، خدیجه گرشاسبی و زهرا رضایی ۴ زن منتخب شورای چهارم بوشهر در حاشیه نشست هم اندیشی با اعضای شورای سوم بوشهر