استاندار جدید بوشهر انتخاب شد پیشنهاد از طریق پیامک

به گزارش خاصه و به نقل از بوشهر نیوز، آخرین خبرهای دریافتی حاکیست، همزمان با رای اعتماد نمایندگان به کابینه، استاندار بوشهر نیز انتخاب شد.

بر اساس این گزارش از سیامک احمدی به عنوان استاندار انتخابی بوشهر نام برده می شود.

احمدی از اعضای جامعه اسلامی مهندسین بوشهر بوده که دبیرکلی آن در کشور بر عهده مهندس باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی می باشد.